പരന്ന ഭൂമി (Flat Earth) – Vaishakan Thampi

Speech by Vaishakan Thampi on the topic ‘Flat Earth’ .
The two day Programme named ‘Charvakam 2017’ Organised by ‘Yukthivadha Padana Kendram’ on 20/05/2017 & 21/05/2017 at Town Hall, Ernakulam, Kerala

തിരുപ്പിറവി(The Nativity story) by Geordie George
https://www.youtube.com/watch?v=BeTwckcvHQ4

Debate:Swami Chidanandapuri V/s Ravi Chandran C
ഭഗവത്ഗീത ജാതിവ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവോ ?
https://www.youtube.com/watch?v=o1_cYF_ZP_U

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും | Islam and Human Rights| – Ravichandran C.
https://www.youtube.com/watch?v=fOEv0Zh77tU

ഗീതായനം-രവിചന്ദ്രന്‍ സി ( ശ്രീ.എന്‍.ഗോപാലകൃഷ്ണനുള്ള മറുപടി )
Geethayanam-Ravichandran C
https://www.youtube.com/watch?v=qY_1WFSQL8M

സംവാദം : ജ്യോതിഷം ചൂഷണമോ ?
Is Astrology Exploitation? (Debate) Ravichandran.C V/s N.K Namboothiri
https://www.youtube.com/watch?v=KLiK9FZCsFk

ഭീകരതക്ക് മതമുണ്ടോ ? മതത്തിനു ഭീകരതയുണ്ടോ ? – ഇ എ ജബ്ബാർ
https://www.youtube.com/watch?v=d7rD7KgjqPE

നാസ്തികനായ ദൈവം 2017 – Ravichandran C
https://www.youtube.com/watch?v=m4WIRAP_nwg

രവിചന്ദ്രനോട് സംസാരിക്കാം (Talk with Ravichandran.C)
https://www.youtube.com/watch?v=OdFHSu4F1wE

‘Pinnotodunna Malayalee’ by noted Malayalee author and free thinker Ravichandran C at Melbourne
https://www.youtube.com/watch?v=SNDt5JBeMk0

മതം തിന്നുന്ന മനുഷ്യര്‍ (RELIGIOVORES) – Ravichandran .C
https://www.youtube.com/watch?v=OHuijjpUu4k

മേരിയുടെ കേക്ക് – Ravichandran C
https://www.youtube.com/watch?v=rNlodZekUMM

തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തുവാനാകുമോ ? Is Thyroid a Curable Disease? – Dr.Augustus Morris https://www.youtube.com/watch?v=2riemYJvWQg

esSENSE Social links:
Website of esSENSE: http://essenseglobal.com/
Website of neuronz: www.neuronz.in
FaceBook Group: https://www.facebook.com/groups/esSENSEGlobal/
FaceBook Page of esSENSE: https://www.facebook.com/essenseglobal/
FaceBook Page of neuronz: https://www.facebook.com/neuronz.in/
Twitter: https://twitter.com/esSENSEGlobal
Podcast: http://podcast.essenseglobal.com/

Post Author: hatefull